Πολιτική απορρήτου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Υ.) αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς  μέσω του παρόντος Ιστοχώρου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Τήρησης Ιδιωτικού Απορρήτου του Σ.Ε.Π.Υ. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.


1. Διάταξη – Δομή του Iστοχώρουwww.sepy.gr
Ο Σ.Ε.Π.Υ. διατηρεί αυτόν τον ιστοχώρο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με:
- τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει
- τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και εν γένει την λειτουργία του
- πληροφορίες για τα μέλη του
- ενημέρωση για θέματα που αφορούν στον κλάδο

 

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:
Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, Ηπείρου 5, τ.κ. 10433 είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος ιστοχώρουwww.sepy.gr (εφεξής «Ιστοχώρος»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

 

3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας:
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ως ακολούθως:
Μέσω e-mail στη διεύθυνσηinfo@sepy.gr, ή
Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ηπείρου 5, τ.κ. 10433

 

4. Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το διαδικτυακό σας αίτημα. Εν προκειμένω, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών του Ιστοχώρου, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίαςhttp://www.sepy.gr/index.php/el/contact-us προκειμένου να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να ερευνήσουμε το αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.sepy.gr/index.php/el/component/users/?view=login (ως εγγεγραμμένο μέλος –χρήστης), προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένο περιεχόμενο.

 

5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Επιλέγοντας να λαμβάνετε, από εμάς newsletter ή ενημερωτικό υλικό από τον Σύνδεσμο ή άλλους φορείς.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο του Ιστοχώρου μας παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

 

6. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:
Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω του Ιστοχώρου μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μας παρέχετε, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες παραλαμβάνονται ρητώς με την καταγεγραμμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των επιλογών σας σε οποιαδήποτε σχετική ενότητα του Ιστοχώρου μας.

 

7. Ο Σ.Ε.Π.Υ. δεσμεύεται:
Να επεξεργάζεται τον περιορισμένο όγκο και το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούμενη υπηρεσία.

Να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστοχώρο.

Να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή του.

Να μην κοινοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

8. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί και περιγράφεται σαφώς
παρακάτω:

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την απάντησή μας προς εσάς.
Τα e-mails που μας παρέχετε για να σας αποστέλλονται τα newsletter θα διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης του email σας από την λίστα αποδεκτών μας ή εφόσον διαγραφείτε από μέλη του
Συνδέσμου.

Τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει το δικαίωμα να ελέγχετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης»). Επιπλέον μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν επικοινωνώντας μαζί μας, όπως υποδεικνύεται παραπάνω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού και ενώ προσπαθούμε να
διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού δεν θα είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση των εργαλείων και των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας.

 

10. Πνευματική ιδιοκτησία
Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, ανάλογα με την περίπτωση, είναι προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του Σ.Ε.Π.Υ. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π.Υ. Ωστόσο, ο Σ.Ε.Π.Υ. δεν αξιώνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή υλικό στο δημόσιο τομέα. Πνευματικά δικαιώματα, αν υπάρχουν, του υλικού τρίτων που βρέθηκαν σε αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η αναπαραγωγή του υλικού του Σ.Ε.Π.Υ. επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και θα αναγνωρίζεται η πηγή.

 

11. Εμπορικά Σήματα
Το λογότυπο του Σ.Ε.Π.Υ. είναι ένα εμπορικό σήμα και ως εκ τούτου, τα λογότυπο / εμπορικά σήματα υπόκεινται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Σ.Ε.Π.Υ. και δεν παρέχονται δικαιώματα.


12. Ασφάλεια Δεδομένων:
Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δεδομένου ότι ο Ιστοχώρος μας καλύπτεται με σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας. Κάθε πληροφορία που μας παρέχετε αποθηκεύεται στους ασφαλείς διακομιστές (server) μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με τη χρήση τεχνολογίας SSL και υποβάλλεται σε επεξεργασία από αξιόπιστο πάροχο (merchant). Όταν σας έχουμε δώσει (ή όταν έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του Ιστοχώρου μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό.

Σας ζητούμε να μη γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν. Ο Σ.Ε.Π.Υ. δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, για να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.


13. Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων:
Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις προς και από ιστοχώρους των εντολέων, προμηθευτών, διαφημιστών μας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση προς οποιονδήποτε από τους άλλους αυτούς ιστοχώρους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων. Παρακαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.


14. Cookies
Στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies προκειμένου να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του παρόντος Ιστοχώρου και για να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Επιπρόσθετα, τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τον Ιστοχώρο μας ή τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο Κοινό.

 

15. Αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικότητας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στη παρούσα θέση.

 

16. Cookies που χρησιμοποιούμε

Cookie

Προέρχεται από

Σκοπός

Διάρκεια

Τύπος

5@1

vitrohellas.gr

Συλλέγει ανώνυμα στοιχεία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

5 χρόνια

Λειτουργικότητα

ASP.NET_SessionId

vitrohellas.gr

Δημιουργείται όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Αποτελείται από ένα απλό αναγνωριστικό αριθμό.

1 χρόνος

Λειτουργικότητα

_utma

sepy.gr

Αποθηκεύει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία.

Δε λήγει

Λειτουργικότητα

_utmb

sepy.gr

Συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της επίσκεψης.

30 λεπτά

Απόδοση

_utmc

analytics.google.com

Αποθηκεύει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία.

30 λεπτά

Απόδοση

_utmt

analytics.google.com

Σχετικό με το ρυθμό αιτήσεων προς την υπηρεσία.

10 λεπτά

Απόδοση

_utmz

analytics.google.com

Αποθηκεύει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία.

6 μήνες

Απόδοση

ja_promo_bar_201

sepy.gr

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις σχετικά με την μπάρα ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος του ιστοτόπου.

Μέχρι το τέλος της επίσκεψης

Απαραίτητο

GPS

youtube.com

Χρησιμοποιείται από το youtube σε κινητές συσκευές για να αναγνωρίζει την τοποθεσία του χρήστη και να προσφέρει ανάλογο περιεχόμενο.

30 λεπτά

Διαδικασίες

PREF

youtube.com

Χρησιμοποιείται ώστε ο περιηγητής να θυμάται τις προτιμήσεις του χρήστη όταν παρακουλουθεί βίντεο από το youtube στον ιστότοπό μας.

2 χρόνια

Διαδικασίες

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.comΧρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση βίντεο από το youtube.

Μετρά την ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ του χρήστη ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη ποιότητα βίντεο για αναπαραγωγή.

6 μήνες

Διαδικασίες

YSC

youtube.com

Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση βίντεο από το youtube.

Μέχρι το τέλος της επίσκεψης

Διαδικασίες

joomle_user_state sepy.gr Χρησιμοποιείται για την είσοδο μελών. Δε λήγει Απαραίτητο

17. Διαχείριση cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής cookies και τη διαγραφή cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από περιηγητή σε περιηγητή και από έκδοση σε έκδοση. Μπορείτε να δείτε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el (Chrome).

- https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox).

- http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera).

- https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer).

- https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari). και

- https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων. Επιπλέον, εάν αποκλείσετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

FaLang translation system by Faboba

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή περιήγηση στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε στην πολιτική απορρήτου.